Dokument opštih uslova prodaje možete preuzeti sa sledećeg linka:

Opšti uslovi prodaje