Gotovi malteri i betoni

 • SikaTop® Armatec® -110 EpoCem®

  SikaTop Armatec-110 EpoCem je trokomponentni cementni premaz oplemenjen epoksidnom smolom koji sadrži antikorozivno sredstvo (inhibitore korozije), a koristi se kao vezivni premaz i kao zaštita armature od korozije.

   

  Upotreba

  • Pogodan je za kontrolu anodnih površina (Princip 11, metod 11.1 u okviru standarda EN 1504-9).
  • Pogodan je za sanaciju betona kao antikorozivna zaštita armature.
  • Pogodan je kao vezivni premaz za beton i malter.

  Potrošnja / Doziranje: 2 kg/m² za 1 mm debljine.

  Karakteristike

  • Sadrži EpoCem tehnologiju – poboljšano vezivno sredstvo
  • Produženo vreme vezivanja za reparaturne maltere
  • Bolju homogenost i mogućnost modeliranja.
  • Atestiran za primenu pod uslovima dinamičkog opterećenja
  • Odlično prijanja na beton i čelik
  • Sadrži antikorozivno sredstvo
  • Ima dobru otpornost na prodor vode i hlorida
  • Dug rok trajanja nakon otvaranja pakovanja
  • Lako se meša i može da se nanosi četkom ili pomoću raspršivača

  Boja

  Smeša komponenata je tamno sive boje.

  Komponenta A: bela tečnost

  Komponenta B: bezbojna tečnost

  Komponenta C: tamno sivi prah

  Pakovanje

  Ukupna težina je 20 kg, komponenta A (1,14kg) + B (2,86kg) + C (16kg).

  Tehničke karakteristike

  SikaTop Armatec-110 EpoCem
 • Sika® MonoTop®-412 N

  Sika MonoTop-412 N je jednokomponentni, vlaknima ojačan (armiran), strukturalni reparaturni malter, sa izuzetno malim skuplajnjem koji ispunjava zahteve klase maltera R4 u skladu sa EN 1504-3.

   

  Upotreba

  • Pogodan za radove na sanaciji i reparaciji.
  • Pogodan za radove na statičkim (strukturalnim) ojačanjima konstrukcija.
  • Pogodan za očuvanje ili povraćaj betona u stanje uslova pasiviteta u pogledu korozije armature iIi betona.
  • Testiran za primenu pod direktnim dejstvom dinamičkih (saobraćajnih) opterećenja.

  Potrošnja / Doziranje: U zavisnosti od rapavosti podloge i debljine nanošenja oko 1.9 kg/m² za 1 mm debljine.

  Karakteristike

  • Superiorna obradivost i ugradivost
  • Pogodan za ručno i mašinsko nanošenje.
  • Može se nanositi i do 50 mm debljine u jednom radnom koraku.
  • Strukturalna (statička) ojačanja konstrukcije.
  • Otporan na sulfate
  • Veoma malo skupljanje
  • Ne zahteva nikakav *vezni most* čak i u uslovima ručnog nanošenja
  • Mala propustljivost hlorida
  • A1 klasa vatrootpornosti

  Boja

  Sivi prah.

  Pakovanje

  Vreća od 25 kg.

  Tehničke karakteristike

  Sika MonoTop-412 N
 • Sika MonoTop®-621 Evolution

  Sika MonoTop- 621 Evolution (VP) je jednokomponentni, reparaturni malter, na bazi sintetičkim smolama modifikovanih veziva i odgovarajućih aditiva. Formulacija je pravljena u cilju da obezbedi najbolju adheziju na različitim podlogama, čak i u slučajevima prisustva tragova zaostalih premaza ili predhodnih tretmana podloge na raznim hemijskim osnovama.

   

  Upotreba

  • Za fina površinska izravnanja betonskih površina u slučaju prisutnih neregularnosti u pogledu ravnosti i estetskih karakteristika ili postojanja oštećenja betonskih elemenata.
  • Izravnjanja površine nakon upotrebe raparaturnih maltera.
  • Završna obrada u funkciji zaštite betonskih površina.
  • Nivelisanje podloge za kasnije lapljenje keramičkih pločica, mozaika i sl.

  Potrošnja / Doziranje: 2 kg/m² za 1 mm debljine.

  Karakteristike

  • Odlična obradivost
  • Nema pojave pukotina usled skupljanja
  • Moguća primena na podlogama koje se ne tretiraju peskarenjem
  • Odlične karakteristike tiksotropičnosti, čak i za slučaj nanošenja i na površinama iznad glave
  • Dobra adhezija na materijale koji se najčešće koriste u građevinarstvu ( beton, kamen, cigla, gvožđe u armirano betonskim elementima), čak i na podlogama sa prisustvom zaostalih primesa boje, keramičkim pločicama ili mozaik pločicama, ukoliko se nanosi u tankim slojevima.
  • Koeficijent termičke ekspanzije sličan betonu.
  • Visoka vodonepropusnost

  Boja

  Svetlo sivi ili beli prah.

  Pakovanje

  Vreća od 25 kg.

  Tehničke karakteristike

  Sika MonoTop-621 Evolution (VP)
 • Sika® MonoTop®-910 N

  Sika MonoTop-910 N je jednokomponentan polimer modifikovani cementni premaz koji sadrži silikatnu prašinu, a koristi se kao vezivni premaz i zaštita armature od korozije. Sika MonoTop-910 N je u skladu sa zahtevima standarda EN 1504-7.

   

  Upotreba

  • Pogodan je za kontrolu anodnih površina (Princip 11, metod 11.1 u okviru standarda EN 1504-9).
  • Pogodan je kao vezivni premaz za beton i malter.
  • Pogodan je za sanaciju betona kao antikorozivna zaštita armature.

  Potrošnja / Doziranje: 1.7 kg/m² za 1 mm debljine.

  Karakteristike

  • Lako se meša, samo dodati vodu
  • Lako se nanosi
  • Odlično prijanja na beton i čelik
  • Ima dobru otpornost na prodor vode i hlorida
  • Ima dobru mehaničku čvrstoću
  • Može da se nanosi četkom ili pomoću raspršivača

  Boja

  Sivi prah.

  Pakovanje

  Vreća od 25 kg.

  PVC kanta od 10 kg

  Tehničke karakteristike

  Sika MonoTop-910 N
 • SikaTop®-122 SP

  Visokokvalitetni 1-komponentni reparaturni malter, obogaćen polipropilenskim vlaknima, na cementnoj osnovi, koji ispunjava zahteve klase R4 u skladu sa EN 1504-3 i ÖVBB Rili.

   

  Upotreba

  • Prikladan za sanaciju betona.
  • Za reprofilisanje i površinsku sanaciju i oštećenih delova betona na objektima u viskogradnji i niskogrdanji.
  • Prikladan za konstruktivna statička ojačanja betonskih konstruktivnih elemenata.
  • Pojačavanje nosivosti betonske strukture uz pomoć maltera.
  • Prikladan za dobijanje ili ponovno uspostavljanje pasivnosti.
  • Za zaštitu betonskih elemanata ili zamenu trošnog, oštećenog ili karbonizovanog betona uz pomoć maltera.

  Potrošnja / Doziranje: 1.9 kg/m² za 1 mm debljine.

    

  Karakteristike

  • Izvanredna mogućnost prerade
  • Nanošenje mašinski i manuelno (ručno)
  • Klasa R4 u skladu sa EN 1504-3
  • E-Modul > 30 Gpa
  • Provereno i nadzirano u skladu sa ÖVBB smernicom
  • Odlično prijanjanje na podlogu
  • Mogućnost dobre prerade mašinskim putem, preko glave
  • Velika postojanost na mraz i kondenzovanu so (R4)
  • Požarna klasa A1

  Boja

  Sivi prah.

  Pakovanje

  Vreća od 25 kg.

  Tehničke karakteristike

  SikaTop-122 SP
  SikaTop®-122 SPSikaTop®-122 SP
 • Sika MonoTop-620

  Jednokomponentni, cementni, reparaturni malter obogaćen polimerima, silkatnim vlaknima, sintetičkim mikro-vlaknima i specijalnim aditivima za finu obradu.

   

  Upotreba

  • Kao tankoslojna obloga za fina poravnjanja betonskih ili omalterisanih površina.
  • Za sanaciju manjih oštećenja na betonskim elementima kao što su ivice, holkeri, spojnice.
  • Za ostvarenje visokokvalitetenog završnog izgleda i zadovoljenje visokih estetskih kriterijuma.
  • Za spoljašnju i unutrašnju upotrebu.

  Potrošnja / Doziranje: U zavisnosti od rapavosti podloge i debljine nanošenja oko 2 kg/m² za 1 mm debljine.

  Karakteristike

  • Odlična ugradljivost
  • Pripremljena – gotova pakovanja
  • Odlične mehaničke karakteristike
  • Kompatibiolan sa inhibitorima korozije Sika FeroGard
  • Mogućnost nanošenja mašinskim * mokrim* postupcima
  • Dobra hemijska otpornost u zagađenim atmosferskim uslovima
  • Visoki stepen kompaktnosti i mala propustljivost

  Boja

  Sivi prah.

  Pakovanje

  Vreća od 25 kg.

  Tehničke karakteristike

  Sika MonoTop-620
  Sika MonoTop-620Sika MonoTop-620
 • Sika® MonoTop®-723 N

  Cementno sredstvo za popunjavanje pora i malter za izravnavanje. Polimer modifikovani malter za obradu površina/završnu obradu koji je spreman za mešanje i u skladu sa zahtevima klase R3 standarda EN 1504-3.

   

  Upotreba

  • Pogodan za radove na sanaciji i reparaciji.
  • Kao malter za popunjavanje pukotina u betonu i izravnavanje.
  • Pogodan za očuvanje ili ponovnno uspostavljanje pasivnosti.

  Potrošnja / Doziranje: 1.7 kg/m² za 1 mm debljine.

  Karakteristike

  • Odlična ugradljivost i završna obrada
  • Pogodan za ručno nanošenje ili nanošenje prskanjem
  • Visoka otpornost na sulfate
  • Slaba osetljivost na pucanje
  • Mala propustljivost hlorida

  Boja

  Sivi prah.

  Pakovanje

  Vreća od 25 kg.

  Tehničke karakteristike

  SikaMonoTop-723 N
 • Sika® MiniPack – Concrete Repair

  Jednokomponentan, tiksotropan reparaturni malter visokog kvaliteta koji je spreman za upotrebu i sadrži sintetička mikrovlakna.

   

  Upotreba

  • Malter za opštu primenu, odlične ugradljivosti i tiksotropnih osobina, pogodan za sledeće primene:popravku betona,profilisanje betona,reprofilisanje oštećenih delova vertikalnih ili horizontalnih površina.

  Pokrivna moć / Potrošnja: ~2Kg/m2 za 1mm debljine

  Karakteristike

  • Odlična ugradljivost
  • Dobro prijanjanje na većinu standardnih građevinskih materijala (beton, kamen, pločice, čelik)
  • Dobra stabilnost dimenzija
  • Koeficijenti modula elastičnosti i linearnog toplotnog širenja slični betonu
  • Velika mehanička čvrstoća
  • Produženi rok upotrebe nakon otvaranja pakovanja
  • Lake ugradljivosti čak i prilikom nanošenja iznad glave

  Boja

  Sivi prah

  Pakovanje

  Kartonska kutija od 25 kg (sa 5 kom. plastičnih vreća od po 5kg).

  Tehničke karakteristike

  Sika MiniPack – Concrete Repair
  Sika® MiniPack – Concrete RepairSika® MiniPack – Concrete Repair
 • SikaMur® Dry

  Specijalni sanacioni malter za vlažne/mokre zidove. Jednokomponentni paropropusni malter, napravljen na bazi specijalno odabranih agregata i cementa, koji uvlači vazdušne mehuriće.

   

  Upotreba

  • Pogodan za obnovu i sanaciju zidova od opeke i kamena sa kapilarnom vlagom.

  Potrošnja / Doziranje: 1.5 kg/m² za 1 mm debljine.

  Karakteristike

  • Pospešuje isparavanje vlage iz zida
  • Sprečava iscvetavanje, izbijanje soli na površinu
  • Uklanja buđ
  • Dobra obradljivost (perdašenje)
  • Lak za primenu
  • Ima odličnu adheziju

  Boja

  Sivi prah.

  Pakovanje

  (A + B + C) 21 kg

  Tehničke karakteristike

  SikaMur Dry
 • SikaMur® Finish

  Specijalni jednokomponentni tankoslojni sanacioni malter za paropropusno malterisanje na bazi kreča, cementa i silika agregata. Max veličine zrna 0.6 mm.

   

  Upotreba

  • Izravnavajući sloj cementnih i krečnocementnih maltera.
  • Kao završni sloj na zidovima od opeke sa kapilarnom vlagom.
  • Za fino izravnavanje.

  Potrošnja / Doziranje: oko 1.1 kg/m² za 1 mm debljine.

  Karakteristike

  • Ima visoku paropropusnost
  • Jednokomponentni prethodno dozirani materijal
  • Odlična adhezija za podlogu
  • Dobra obradljivost ( perdašenje)
  • Lak za primenu

  Boja

  Sivi prah.

  Pakovanje

  Vreća od 25 kg.

  Tehničke karakteristike

  SikaMur Finish
 • Sikagard®-720 EpoCem

  Sikagard-720 EpoCem je trokomponentni malter od modifikovanog epoksida na cementnoj bazi, tiksotropičan sa finom teksturom za izravnavanje i završnu obradu betonskih kao i površina od maltera ili kamena .

   

  Upotreba

  • Kao sloj za izravnavanje preko maltera i betona debljine 0.3 - 5 mm za vodoravne i upravne površine, za nove radove i popravke, naročito u hemijski agresivnim sredinama.
  • Kao sredstvo za zaptivanje pora za reprofilisanje, izravnavanje i glačanje betonskih površina.
  • U prehrambenoj industriji

  Potrošnja / Doziranje: 2 kg/m² za 1 mm debljine.

  Karakteristike

  • Odlična zaštita betona u agresivnim sredinama
  • Dobra hemijska otpornost
  • Jednostavna i laka primena
  • Nepropustljiv na tečnosti ali propustljiv na vodenu paru
  • Odlično vezivanje za vlažan ili suv beton
  • Za unutrašnju i spoljašnju primenu
  • Bez sadržaja rastvarača

  Boja

  Smeša komponenata je tamno sive boje.

  Komponenta A smola-tečnost

  Komponenta B učvršćivač-tečnost

  Komponenta C sredstvo za ispunu- tamno sivi prah

  Pakovanje

  (A + B + C) 21 kg

  Tehničke karakteristike

  Sikagard-720 EpoCem