Poliuretanski sistemi

 • Sika® Injection-101-RC

  Nisko viskozna poliuretanska smola za injektiranje koja brzo formira penu, ne sadržaji razređivače i reaguje u dodiru sa vodom, a očvrsne u gustu elastičnu penu fine celularne strukture.

   

  Upotreba

  • Koristi za privremenu hidroizolaciju i sprečavanje prodora vode pod pritiskom u slučaju jačeg prodora vode kroz pukotine, spojeve i šupljine u betonu, cigli i prirodnom kamenu.

  Karakteristike

  • Ne dolazi do nikakve reakcije ukoliko nije u neposrednom dodiru sa vodom.
  • Može da se injektira kao jednokomponentan sistem.
  • Slobodno ekspandiranje pene u dodiru sa vodom je do 40 puta.
  • Brzina reakcije (formiranje pene) zavisi od temperatura pomešanog materijala, strukture i vode sa kojom je u dodiru, kao i od hidrodinamičnih uslova.
  • Pri niskim temperaturama (< +10°C) Sika Injection-101-RC može da se ubrza primenom Sika Injection-AC10.

  Boja

  Komponenta A: Bez boje

  Komponenta B: Braon

  Pakovanje

  Komponenta A: 10 ili 20 kg

  Komponenta B: 12,5 ili 25 kg

  Tehničke karakteristike

  Sika Injection-101-RC
 • Sika® Injection-105-RC

  Poliuretanska smola za injektiranje niskog viskoziteta koja brzo formira penu, ne sadrži rastvarače i reaguje u dodiru sa vodom i koja očvrsne u gustu elastičnu penu fine celularne strukture.

   

  Upotreba

  • Koristi za izradu privremene hidroizolacije kod jačih prodora vode kroz pukotine koje se šire i stacionarne pukotine, spojeve ili šupljine u betonu, opeci i prirodnom kamenu, kao i kroz temeljne jame i šipove.
  • Posebno pogodna za konstrukcije kod kojih se očekuju manja pomeranja.
  • Za postizanje trajnog vodonepropusnog zaptivanja pukotina potrebno je da se naknadno injektira Sika Injection-201-CE / -RC ili Sika Injection-203.

  Karakteristike

  • Ne dolazi do reakcije ukoliko nije u neposrednom kontaktu sa vodom.
  • Može da se injektira kao jednokomponentan sistem.
  • Slobodno ekspandiranje pene u dodiru sa vodom je do 15 puta.
  • Brzina reakcije (formiranje pene) zavisi od temperatura pomešanog materijala, konstrukcije i vode sa kojom je u dodiru, kao i od idrodinamičnih uslova.
  • Pri niskim temperaturama (< +10°C), dejstvo pene Sika Injection-105-RC može da se ubrza primenom Sika Injection-AC10.

  Boja

  Komponenta A: Bezbojna

  Komponenta B: Braon

  Pakovanje

  Komponenta A: 10 ili 20 kg

  Komponenta B: 11 ili 22 kg

  Tehničke karakteristike

  Sika Injection-105-RC
 • Sika® Injection-201

  Veoma nisko- viskozna elastična poliuretanska smola za injektiranje bez sadržaja rastvarača. U dodiru sa vodom formira ujednačenu zatvorenu, a samim tim i vodonepropusnu celularnu strukturu, koja je elastična i fleksibilna.

   

  Upotreba

  • Koristi za trajnu hidroizolaciju sa određenom elastičnošću za apsorbovanje ogarničenog pomeranja u suvim, vlažnim ili vodom ispujnenim pukotinama i spojevima u betonu, ciglama i prirodnom kamenu.
  • Koristi se za injektiranje sistema Sika Injectoflex (bez ponovnog injektiranja!).
  • Za primenu kod pukotina ispunjenih vodom pod hidrostatičkim pritiskom, prvo se izvodi injektiranje sa Sika Injection-101.

  Karakteristike

  • Trajno elastična, može da apsorbuje ograničena pomeranja
  • Ne skuplja se u nastupajućim suvim uslovima
  • Zahvaljujući niskoj viskoznosti može da prodire u pukotine >0,2 mm širine
  • Osušena pena Sika Injection-201 je inertna i otporna na hemikalije.
  • Ne sadrži razređivače, nije opasna za životnu sredinu, može da se koristi u zonama očuvanja podzemnih voda.
  • Pri niskim temperaturama (< +10°C) Sika Injection-201 može da se ubrza primenom Sika Injection-AC20.
  • Može da se injektira kao jednokomponentan sistem (kada se ne koristi akcelerator).

  Boja

  Komponenta A: Bez boje

  Komponenta B: Tamno braon.

  Pakovanje

  Komponenta A: 10 i 20 kg

  Komponenta B: 11,3 i 22,6 kg.

  Tehničke karakteristike

  Sika Injection-201
 • Sika® Injection-203

  Elastična, poliuretanska smola za injektiranje niskog viskoziteta, koja ne sadrži rastvarače i stvrdnjava pri suvim, kao i pri vlažnim uslovima i formira elastičnu vodonepropusnu ispunu i zaptivni materijal.

   

  Upotreba

  • Koristi se za trajnu hidroizolaciju specifične elastičnosti kojom se zaptivaju suve, vlažne ili vodom ispunjene pukotine i spojevi u betonu, opeci i prirodnom kamenu.
  • Koristi za injektiranje sistema Sika Injectoflex (bez ponovnog injektiranja)
  • Za primenu kod pukotina ispunjenih vodom pod hidrostatičkim pritiskom, prethodno injektiranje izvodi se sredstvom Sika Injection-101 RC

  Karakteristike

  • Trajno elastična, može da apsorbuje ograničena pomeranja
  • Ne skuplja se u nastupajućim suvim uslovima
  • Zahvaljujući niskom viskozitetu može da prodire u pukotine >0,2 mm širine
  • Osušena pena Sika Injection-201 je inertna i otporna na hemikalije.
  • Ne sadrži rastvarače, nije opasna za životnu sredinu, može da se koristi u zonama očuvanja podzemnih voda.
  • Pri niskim temperaturama (<10°C) dejstvo Sika Injection-203 može da se ubrza primenom Sika Injection-AC20
  • Može da se injektira kao jednokomponentan sistem (kada se ne koristi sredstvo za ubrzavanje reakcije!).

  Boja

  Komponenta A: žućkasta

  Komponenta B: braonkasta

  Pakovanje

  Komponenta A: 10kg i 20 kg.

  Komponenta B: 5,5 i 11,0 kg.

  Tehničke karakteristike

  Sika Injection-203
 • Sika® Injection-575 Integral

  Injekciona smola niskog viskoziteta, fleksibilna i na bazi poliuretana.

   

  Upotreba

  • Koristi se za trajnu hidroizolaciju sa odredenom elasticnošcu za apsorbovanje ogarnicenog pomeranja u suvim, vlažnim ili vodom ispujnenim pukotinama i spojevima u betonu, ciglama i prirodnom kamenu
  • Može da se koristi za injektiranje sistema Sika Injectoflex (bez ponovnog injektiranja!)
  • Za primenu kod pukotina ispunjenih vodom pod visokim hidrostatickim pritiskom, preporuka je da se prvo izvodi injektiranje sa Sika Injection-101 ili Sika Injection 20 N.

  Karakteristike

  • Trajno elasticna, može da apsorbuje ogranicena pomeranja
  • Ne skuplja se u nastupajucim suvim uslovima
  • Zahvaljujuci niskoj viskoznosti može da prodire u pukotine >0,3 mm širine
  • Osušena smola Sika Injection-575 Integral je inertna i otporna na hemikalije
  • Ne sadrži razredivace, nije opasna za životnu sredinu, može da se koristi u zonama ocuvanja podzemnih voda
  • Sika Injection-575 je jednikomponentna injekciona smola što znacajno pojednostavljuje rad i umanjuje rizik oštecenja alata i pumpi za injektiranje
  • Smanjena mogucnost greške koja se javlja u postupku mešanja ili doziranja komponenti u slucaju dvokomponentnih ili trokomponentnih injekcionih smola.

  Boja

  Boja slame ( cilibar)

  Pakovanje

  Kanta 6,5 kg

  Tehničke karakteristike

  Sika Injection-575 Integral
 • Sika® Injection-20 N

  Hidroaktivna, jednokomponentna, poliuretanska injekciona smola sa visokom reaktivnošću i niskim viskozitetom.

   

  Upotreba

  • Služi za zaptivanje i zaustavljanje prodora vode kroz pukotine ili spojnice i koristi se, uz dodatak akceleratora za zaustavljanja snažnih prodora vode pod dejstvom hidrostatičkog pritiska.

  Karakteristike

  • Jednokomponentna injekciona smola podrazumava smanjene potencijalnih greški i eventualnih posledica nepravilnog ili neproporcionalnog mešanja komponenti koje se mogu javiti u slučaju upotrebe dvokomponentnih smola.
  • Niska viskoznost kao i dugo vreme za početak reakcije u kontaktu sa vodom ili vlagom u slučaju da se koristi bez dodatka akceleratora omogućavaju prodiranja smole kroz pukotine male širine kao i veoma dugačke deonice koje smola može ispuniti bez prevremenog ekspandiranja koje može biti izazvano brzim početkom reakcije, čime se postiže potpuna ispuna i zaptivanje pukotine po celoj dubini.
  • Ekspandira prilikom dodira sa vodom u poliuretansku penu finih ćelija, čvrstu i elastičnu.
  • Brzina reakcije može se podešavati u zavisnosti od zahtevanih uslova upotrebom akceleratora i njegovim dodavanjem u osnovnu (bazičnu) smolu manjim ili većim oziranjem.
  • Mogućnost naknadnog injektiranja upotrebom injekcionih smola za trajno elastično ili kruto zaptivanje prodora vode.
  • Bez sadržaja rastvarača

  Boja

  Bazična smola: tamno smeđa

  Ubrzivač: žućkast

  Pakovanje

  Bazična smola: 10 kg ili 2,5 kg

  Ubrzivač; 0,5 l ili 0,125 l

  Tehničke karakteristike

  Sika Injection-20